Voer voor vlinders

Helaas moeten we de druivenoogst bij Huize Afanja dit jaar voor het eerst als mislukt beschouwen. Om te beginnen hebben we veel minder druiven dan voorgaande jaren. De meeste druiven die wel aan de struik hangen zien er allerminst aantrekkelijk uit. De vlinders hebben daar echter geen probleem mee …

101004-1345x

Een groot deel van de druiven begon al tijdens de groei te verschrompelen. Veel van de druiven die wel tot volle wasdom zijn gekomen, zijn voorzien van een grijs laagje. Het heeft er alle schijn van dat we last hebben van meeldauw. Daar zullen we volgend jaar dan ook maatregelen tegen moeten nemen …

101004-1346x

Aanstaand weekend komt Tijmen logeren. In voorgaande jaren vond hij het altijd een feest om druiven te plukken, maar dat zal er dit jaar niet in zitten. Als de vlinders straks zijn uitgefladderd, is de rest van de oogst voor de merels en de spreeuwen …

101004-1347x