Skywatch Friday 119

Met de winter voor de deur zitten er weer duizenden ganzen in de Friese weilanden om er te genieten van het groene gras.
Deze drie ganzen zetten de landing in …

When winter is approaching, thousands of geese come to the Frisian meadows to eat the green grass. These three are just landing …

101020-1318x

Als ze gestoord worden door een stoppende auto, waggelen ze allemaal verder het weiland in. Zodra de fotograaf uitstapt om een foto te maken,
vliegen de meeste ganzen korte tijd op …

When they are disturbed by a stopping car  the geese wobble away. When the photographer gets out of his car to make a photo, most of the geese take off for a short flight …

101020-1317x

Sommigen vliegen naar het westen …

Some fly west …

101020-1316x

Anderen vliegen naar het oosten …

Others fly east …

101020-1153x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo … Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend!… – … Enjoy your weekend!