Nat akkerland

Gisteren liet ik hier in het kader van Skywatch Friday een akker zien die er mooi droog bij lag. Dat was geen representatief beeld voor veel van de landerijen hier in de buurt, omdat die akker samen met de Merskenheide op een glooiïng in het terrein ligt …

101025-1528x

Een lager gelegen akker ten zuiden van het Weinterper Skar bood een heel andere aanblik …

101025-1529x

Behalve met de rijen maïsstoppels viel er hier ook leuk te spelen met de plassen in de diepe sporen …

101025-1531x

De wisselende bewolking maakte het beeld compleet met voortjagende schaduwen …

101025-1532x