Op redens oer *

Winter yn Fryslân …

170118-1107x

Skrassend gliidzje de redens oer it hurde glânzjende iis …

170118-1108x

De wrâld leit oan jins fuotten …

170118-1109x

——————————

* “Op schaatsen over”

“Winter in Fryslân
Krassend glijden de schaatsen over het harde glanzende ijs
De wereld ligt aan je voeten …”

Schaatsen hoort van oudsher bij het waterrijke Fryslân. Toen er van wegvervoer nog hoegenaamd geen sprake was, werden in Fryslân de afstanden tussen steden en dorpen kleiner zodra er ijs lag. Als je een meer schaatsend kon oversteken, dan ging dat veel sneller dan wanneer je er omheen moest lopen.