Skywatch Friday 146

Terwijl ik woensdag rond het middaguur een deels gemaaid weiland fotografeerde, verscheen er ineens een donkere wolk in beeld …

While I was photographing a partly mowed (or is it ‘mown’) meadow, there was suddenly a dark cloud above me …

110504-1222x

Zou het dan eindelijk weer eens even gaan regenen? Nou nee, niet echt  …, want ik kon slechts 17 hele kleine regendruppeltjes tellen op de voorruit van de auto …

Would it rain for sometime again at last? Well no, not really …, I couldn’t count more then 17 very tiny raindrops on the windshield of the car afterwards …

110504-1221x

Een boer die in de verte op zijn akker aan het werk was, liet mooi zien hoe droog het dit voorjaar is …

A farmer who was working on his land in the distance, showed how dry spring is this year …

110504-1220x

Vanaf 1 maart is hier slechts 13 mm regen gevallen, maar kijkend naar de rijke kleurschakering hebben de weilanden nog niet echt onder de droogte te lijden …

Since 1 March we’ve had only 13 mm of rain, but looking at the rich colours the meadows aren’t suffering the drought …

110504-1315x

Ongeveer een uur nadat ik de eerste foto maakte, was er bijna geen wolkje meer te zien, we zullen toch nog even moeten wachten op regen …

About an hour after I took the first photo, there was hardly a cloud left in the sky, it seems we’ll have to wait a few days for some rain…

110504-1357x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!