Zicht op Steenwijk

Zodra de zon even schijnt, liggen de weilanden er momenteel prachtig bij. Vooral de weilanden waarop paardenbloemen welig tieren zijn een lust voor het oog, en als zo’n weiland dan ook nog eens wordt omzoomd door fluitenkruid, is het beeld kompleet …

120502-1500x

Terwijl ik dinsdagmiddag met een aantal exemplaren van de dvd “Werk in het Weerribbenriet” onderweg was naar de rietteler -waarover later meer- kwam ik in de buurt van Steenwijk langs dit gedeeltelijk gemaaide weiland …

120502-1501x

Bij het zien van dit prachtige palet aan voorjaarskleuren met op de achtergrond de kerktoren van Steenwijk, kon ik het niet laten om de auto even in de berm te zetten en een paar plaatjes te schieten …

120502-1502x

Ree in pas gemaaid land

Het was alweer een tijdje geleden dat ik een ree op mijn pad trof …

110519-1308x

Vandaag had ik dat genoegen opnieuw …

110519-1309x

Tussen Opeinde en Oudega scharrelde zo’n rank beestje rond in een pas gemaaid weiland …

110519-1312x

We stonden een tijdlang oog in oog, maar toen ik ruimte moest maken voor een passerende veevoederwagen, ging het schrandere dier er vandoor …

110519-1313x

Terug bij de boomwal draaide ze zich bij wijze van groet nog eenmaal om, daarna verdween ze uit beeld …

110519-1314x

Skywatch Friday 146

Terwijl ik woensdag rond het middaguur een deels gemaaid weiland fotografeerde, verscheen er ineens een donkere wolk in beeld …

While I was photographing a partly mowed (or is it ‘mown’) meadow, there was suddenly a dark cloud above me …

110504-1222x

Zou het dan eindelijk weer eens even gaan regenen? Nou nee, niet echt  …, want ik kon slechts 17 hele kleine regendruppeltjes tellen op de voorruit van de auto …

Would it rain for sometime again at last? Well no, not really …, I couldn’t count more then 17 very tiny raindrops on the windshield of the car afterwards …

110504-1221x

Een boer die in de verte op zijn akker aan het werk was, liet mooi zien hoe droog het dit voorjaar is …

A farmer who was working on his land in the distance, showed how dry spring is this year …

110504-1220x

Vanaf 1 maart is hier slechts 13 mm regen gevallen, maar kijkend naar de rijke kleurschakering hebben de weilanden nog niet echt onder de droogte te lijden …

Since 1 March we’ve had only 13 mm of rain, but looking at the rich colours the meadows aren’t suffering the drought …

110504-1315x

Ongeveer een uur nadat ik de eerste foto maakte, was er bijna geen wolkje meer te zien, we zullen toch nog even moeten wachten op regen …

About an hour after I took the first photo, there was hardly a cloud left in the sky, it seems we’ll have to wait a few days for some rain…

110504-1357x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!