De koning in volle vlucht

Zomaar ergens in het Friese weidegebied …
Links van de weg liggen vluchtstroken voor de jonge weidevogels in het weiland …

110524-1308x

Rechts van de weg staat een grutto te roepen op een dampaal bij een nog ongemaaid weiland …

110524-1300x

Een stukje verderop strijkt een grutto neer in het lange gras …

110524-1252x

Als ik de auto achter me laat,  vliegen er meteen een paar grutto’s op …

110524-1240x

Luid roepend beginnen ze om me heen te cirkelen …

110524-1237x

Na ettelijke pogingen maak ik uiteindelijk de foto van de dag: de grutto, de koning van de weiden, in volle vlucht …

110524-1248x