Op weg naar de polder

Twee dagen na mijn bezoek aan de Ecokathedraal heb ik nog maar eens van het mooie weer geprofiteerd met een ritje naar de Jan Durkspolder …

In het weiland tussen Wâldwei en Swartewei waar ik twee weken eerder een reeëngezin had geportretteerd, liepen nu twee reeën te grazen. Daarnaast zaten er een paar hazen in het veld en vlogen er enkele kraaien rond …

De lunchtijd liep blijkbaar ten einde, want de beide reeën scharrelden langzaam maar zeker verder naar de veilige bosschage aan de rand van het weiland …

Het laatste stukje werd er nog even een sprintje getrokken …

Wat restte was de haas die parmantig bleef zitten …

  • wordt vervolgd