Skywatch Friday 328Uren, dagen, weken, maanden en jaren rijgen zich aaneen …

Hours, days, weeks, months and years continue to concatenate …

Elke ochtend komt de zon weer op, om ’s avonds weer onder te gaan …

Every morning the sun rises, to go down again in the evening …

En dan maakt de zon plaats voor de maan, die op zijn beurt gestaag oprijst om om ons heen te cirkelen …

And then the sun makes way for the moon, that rises steadily on its way to circle around us …

Volgende week maakt 2014 plaats voor 2015, tot die tijd wens ik jullie gezellige dagen, volgend jaar treffen we elkaar weer bij Skywatch Friday …

Next week 2014 will make way for 2015, untill then happy holidays and we’ll meet again at Skywatch Friday next year …
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!