De lange witte winter (15)

In de 17-delige serie “De lange witte winter” wordt m.b.v. foto- en videomateriaal een beeld geschetst van de sneeuwrijke winter van 2009-2010 in Fryslân. Ieder filmpje duurt ongeveer 10 minuten …

130224-0001x

Aan het eind van een lange koude winter loont een bezoekje aan de Friese IJsselmeerkust vaak wel. Behalve een eindeloze witte vlakte hoopte ik er in februari 2010 wat kruiend ijs aan te treffen. Dat laatste viel eerlijk gezegd wat tegen, maar afgezien daarvan leverde deze rit door het zacht glooiende Gaasterland fraaie winterse beelden op. Het Oudemirdummerklif, het Mirnser klif en Reaklif boden vanaf verschillende hoogten een mooi zicht over het bevroren IJsselmeer. Tussen verschillende kliffen in werd het landschap gevormd door strakke witte dijken, waarop de kenmerkende hekken scherp stonden afgetekend. Zon en wolken zorgden eendrachtig samenwerkend voor wat kleur boven de winterse wereld …

Volgende week zondag volgt deel 16.

Ruim 30 graden verschil

Op 1 augustus 2012 heb ik ook een ritje gemaakt door het uiterste noordoosten van Fryslân. Op die warme zomerdag -het was toen rond de 25 ºC- maakte ik deze foto van een coupure in de oude zeedijk bij een boerderij aan de Alddyk bij Paesens (kaartje Google Maps) …

120801-1256x

Zonder dat ik me daarvan bewust was, maakte ik vorige week vrijdag een foto vanaf hetzelfde standpunt. Op dat moment vroor het een graad of 3, maar met dank aan de noordoostelijk wind, die ongenaakbaar over de kale sneeuwvlakte blies, schat ik de de gevoelstemperatuur toch zeker op -10 ºC …

130125-1344x

Aan de schaduw van de coupure op het wegdek is te zien dat de zon op dat moment even door de nevel heen probeerde te prikken. Met een beetje geluk zou het zonlicht de berijpte bomen even laten schitteren …

130125-1345x

Omdat er aan de noordkant van de oude zeedijk in de verste verte geen boom te zien is, liep ik even door de coupure naar de achterliggende boerderij. Nog voordat ik in de buurt van de bomen was, werd het zonlicht weer weggeveegd door de nevelflarden …

130125-1346x

Gelukkig leverden het berijpte rietkraagje en het vage beeld van een verderop gelegen boerderij toch nog wel een paar aardige plaatjes op. Daarna ben ik al snel weer terug gegaan naar de auto, want man man, wat was het daar koud …

130125-1350x

Skywatch Friday 218

Gisteren trokken er weer fraaie buienluchten over Fryslân. Nadat ik voor het eerst deze week weer eens een fotokuiertje had gemaakt, was ik in De Deelen net voor de bui weer bij de auto …

Yesterday we had a lot of showers over the Dutch province Fryslân. After I had a walk in a nature reserve, I was just in time back in the car, before it began to rain again …

121004-1345x

Op diverse plaaten in de provincie wordt hard gewerkt aan het verhogen van de kaden en dijken. Het onderstaande beeld trof ik gistermiddag aan bij de Hooivaartsweg ten oosten van De Deelen …

At several locations in the province people and machines are working hard to make the dams and dikes higher to protect us against the water …

121004-1432x

Toen ik bijna weer thuis was, zag ik een regenboog verschijnen. Aan de linkerzijde verflauwde hij al snel weer, maar gelukkig wijzen de lijnen in het landschap mooi naar het begin van de regenboog …  😉

When I was almost back home again, I saw a rainbow popping up in the dark sky. At the left side it faded quite fast, but luckely the lines in the landscape point at the beginning of the rainbow …  😉

121004-1528x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!

 

Coupures in Noordoost Fryslân

In de afgelopen eeuwen is Noordoost Fryslân door landaanwinning en inpoldering geworden tot wat het nu is. Eerst werden er terpen aangelegd die bij hoog water als vluchtplaats konden dienen voor mens en dier. Later werden er steeds hogere en sterkere dijken aangelegd …

120801-1253x

Aan de landzijde van de dijk vestigden zich boerenbedrijven. Aan de zeezijde slibde langzaam weer nieuw land aan, waarna er na verloop van tijd ongeveer een kilometer verderop een nieuwe dijk werd aangelegd. Om van het oude op het nieuwe land te kunnen komen, werden zogenaamde coupures of dijkcoupures aangelegd in de oude dijk …

120801-1254x

Om een coupure te maken werd de dijk doorsneden. Aan de zijkanten van de ontstane opening werden muren gemetseld. Aan beide zijden werden in de muren gleuven gemetseld, daarin kon men in geval van extreem hoog water twee rijen balken aanbrengen om de ruimte tussen de muren te sluiten …

120801-1255x

Als extra versteviging werden  er tussen de balken zandzakken geplaatst, zodat de dijk met de gesloten coupures in geval van nood weer als een gedegen waterkering kon dienen …

120801-1300x

Vlak achter de oude dijk, de Alddyk, die onderdeel uitmaakt van de Waddenzeeroute staan verschillende boerderijen, die ieder via een eigen coupure bereikbaar zijn …

120801-1320x

Als je op zoek bent naar rust en ruimte, dan moet je echt eens een kijkje nemen in dit deel van ons land, waar het oog tot de einder reikt. Morgen pakken we de draad hier weer op …

120801-1321x