Doorstart

Om de een of andere reden rust er geen zegen op mijn weblogs. In mei ontstonden er problemen met het plaatsen van reacties op mijn weblog ‘Afanja’s Lichtlijnig’. Omdat deze problemen tegelijkertijd optraden bij meerdere weblogs ben ik ervan overtuigd, dat ze een gevolg zijn van een handeling die door de provider is uitgevoerd op de server. Na talloze mailtjes met de provider te hebben gewisseld, ben ik echter nog steeds niet verder. De hostingprovider kan wat mij voorlopig de boom in!

Mijn weblog is om verschillende redenen belangrijk voor me. Om te beginnen dwingt het weblog me om zo mogelijk dagelijks even met de camera naar buiten te gaan. Vanwege de beperkingen die de MS sinds eind 2004 met zich meebrengt, lukt dit niet echt elke dag. Ik streef daar echter nog wel steeds naar, omdat lichamelijke beweging van belang is om mijn conditie zoveel mogelijk op peil te houden. Daarnaast heeft het bloggen me in de loop der jaren een aantal leuke contacten met medebloggers opgeleverd.

Kortom: het is tijd voor een frisse doorstart onder de vertrouwde titel ‘Afanja’s Weblog’.
Het ziet er allemaal weer net iets anders uit dan op ‘Lichtlijnig’, maar de grootste verandering zit in het formaat van de foto’s. Die zal ik vanaf nu publiceren in het formaat 900 x 675 of 900 x 600 pixels.

Voor commerciële doeleinden is het gebruik van mijn foto’s alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Bij gebruik voor niet-commerciële doeleinden stel ik een mailtje zeer op prijs, en reken ik op bronvermelding .

En dan nu de eerste foto op Afanja’s nieuwe weblog: een soldaatje dat wat snuffelt aan het bloeiende jacobskruiskruid …

100707-1214x

Morgen breekt hier in het kader van Skywatch Friday een nieuwe dag aan.