Skywatch Friday 144

Met al dagenlang een strakblauwe lucht en temperaturen tussen de 20 en 25 graden hebben we een vroege zomerperiode in Nederland …

With clear blue skies for days and temperatures between 20 and 25 degrees Celcius we have an early summer in the Netherlands …

110420-1151x

Overal steekt de bloesem mooi af tegen de helderblauwe lucht …

Blossoms are contrasting nicely with the clear blue sky where ever you look …

110420-1152x

Pinksterbloemen kleuren de weilanden al voor Pasen …

Cuckoo flowers are coloring the meadows already before Easter …

110419-1359x

En een torenvalkje zweeft op zoek naar prooi boven de weilanden …

And a kestrel hangs over the meadows looking for a prey …

110419-1243x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Vrolijk Pasen! … – … Happy Easter!