Skywatch Friday 168

We wonen in Drachten onder een snelweg voor vliegtuigen …

We live under a highway for airplanes in Drachten

111013-1554x

Onder normale omstandigheden valt dat nauwelijks op, omdat de vliegtuigen hoog over vliegen …

Normally we hardly notice that, because the airplanes fly high over us …

111013-1558x

Vorige week vrijdag was ineens goed te zien hoeveel vliegtuigen er passeren, er hingen talloze vliegtuigstrepen boven ons …

Last friday we could suddenly see how many planes fly over our heads,  there were dozens of contrails in the air above us … 

111013-1559x

Omdat er op grote hoogte erg veel vocht in de lucht zat, losten de vliegtuigstrepen of contrails die dag nauwelijks of niet op …

Because the humidity was very high up there, the contrails hardly dissolved that day …

111013-1602x

Het was mooi om dit eens een dag zo te zien, maar ik zie toch liever een strakblauwe lucht of normale wolken …

It was nice to see this for a day, but I prefer clear blue skies or normal clouds …

111013-1604x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!