Polderhoofdkanaal

De baan ligt er al dagenlang klaar voor op het Polderhoofdkanaal tussen De Veenhoop en Nij Beets …

101206-1426x

Schaatsters zijn er helaas niet te zien, en dat ligt niet zozeer aan de mist, maar vooral aan het feit dat het ijs onbetrouwbaar is …

101206-1427x

Stilletjes verdwijnt de baan in de verte in het mistige landschap, wachtend op meer vorst …

101206-1428x