De boer en de meeuwen

Er was ons een mooie, zonnige voorjaarsdag in het vooruitzicht gesteld, maar daar kwam weer niets van terecht, althans niet hier in het noorden. Terwijl in het zuiden de temperaturen oplopen naar 17 graden, moeten we het hier doen met een graad of tien …

110315-1304x

Het zonnetje liet weer geheel verstek gaan, zodat er een grijze deken over de landerijen bleef liggen …

110315-1305x

Dat het toch echt voorjaar is, blijkt slechts uit het feit dat her en der weer boeren op het land aan het werk zijn. En daar varen de meeuwen weer wel bij …

110315-1306x