Skywatch Friday 139

De foto van deze oude, vervallen windmotor bij Earnewâld maakte op 6 augustus 2010 ook al deel uit van een Skywatch Friday logje …

This picture of an old ruinous wind engine was part of a Skywatch Friday post on august 6th, 2010

100802-1359x

Toen ik er afgelopen dinsdag weer langs reed, viel me iets opmerkelijks op …

When I passed it last Tuesday, I noticed something remarkable …

110315-1246x

Een paar ooievaars waren bezig om een nest te bouwen bovenop het in onbruik geraakte molentje

A couple of storks was busy building a nest on top of the old wind engine …

110315-1247x

Terwijl ik er een paar foto’s van maakte, ging een van de grote vogels er vandoor …

While I was making some photos, one of the big birds took off …

110315-1248x

De nesten in het 1 km verderop gelegen ooievaarsstation zijn bezet, denk ik. Maar ik vrees dat ’t met dit nest niet goed komt, want erg stabiel lijkt het niet …

All the nests in the stork village about 1 km south of this location are in use, I think. But I’m affraid this nest won’t hold long, it doesn’t look very stable …

110315-1249x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Maak er een mooi weekend van! … – … Enjoy your weekend!