Skywatch Friday 140

Rond het middaguur was de lucht woensdag strakblauw …

Around noon we had a clear blue sky on wednesday …

110323-1312x

Een minuut of tien later zag ik deze kruisende condenssporen in de lucht boven me …

About ten minutes later I spotted these crossing contrails in the sky above me …

110323-1321x

Anderhalf uur later was de blauwe lucht versierd met verwaaiende condenssporen …

An hour and a half later the blue sky was decorated with drifting contrails …

110323-1455x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Maak er een mooi weekend van! … – … Enjoy your weekend!