Altijd op zoek

Je kunt geen ritje over het Friese platteland maken, of je ziet wel ergens een blauwe reiger, ielreager in het Fries …

160113-1407x

En altijd zijn ze op zoek …, op zoek naar één of ander lekker hapje, zo ook dit exemplaar in de Jan Durkspolder …

160113-1408x

Om maar eens met een Friesisme af te sluiten: met honger in de hals vloog hij even later naar elders. 🙂