Skywatch Friday 134

Voor deze editie van Skywatch Friday heb ik drie foto’s uitgezocht, die ik vorige week zaterdag heb gemaakt …

For today’s Skywatch Friday I’ve chosen three photos I made last saturday …

110129-1451x

Ze tonen een mengeling van donkere wolken en zonneschijn. Ik zie ze als de donkere krachten van het dictatorschap en de verlichting van de democratie …

They show a mixture of dark clouds and sunshine.  I see them as the dark forces of dictatorship and the relief of democracy …

110129-1455x

Laten we hopen dat de democratische krachten in Egypte en de rest van het Midden-Oosten zullen winnen zonder veel bloedvergieten …

Let’s hope democracy will win in Egypt and the rest of the Middle East without a lof of bloodshed …

110129-1502x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Maak er een mooi weekend van! … – … Enjoy your weekend!