Schijnbewegingen

Even dacht ik in De Deelen eindelijk weer eens getuige te zijn van de paringsdans van een futenpaartje …

120315-1224x

Het kon niet mooier, want er stond nog een bankje aan de waterkant ook, en dus ging ik er eens goed voor zitten …

120315-1225x

Het werd helaas een tegenvaller, ze lieten het bij een paar schijnbewegingen en zwommen daarna nog even treiterig voor me langs …

120315-1226x

Een stuk verderop verdwenen ze samen met een paar kuifeenden uit beeld …

120315-1227x