Skywatch Friday 187

Deze foto’s heb ik vorige week zaterdag gemaakt in De Weerribben (kaartje Google Maps)

I made these photo’s last saturday in De Weerribben (map Google Maps)

120225-1421x

Dit gebied is onder andere bekend vanwege de rietteelt …

Among other things this region is known for the cultivation of reed …

120225-1433x

Het meeste riet is in de winterperiode gemaaid en ligt nu te drogen onder fraaie wolkenpartijen …

Most of the reed is cut during the winter and is now drying under great clouds …

120225-1437x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!