Skywatch Friday 250

Het was een grijze week hier in Fryslân …

We had a gray week in the Dutch province Fryslân …

Daar komt nog bij, dat ik niet fit genoeg was om erop uit te gaan om te fotograferen …

In addition, I was not fit enough to go out to make some photos…

Daarom heb ik maar wat pinksterbloemen onder een vriendelijke voorjaarslucht uit het archief geplukt, waarmee ik jullie een prettig pinksterweekend wens.

Therefore I took some Pentecostal flowers under a friendly spring sky from my photo archive, with which I wish you a pleasant Whitsun.
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!