Weerbeeld juli 2010

Juli gaat de boeken in als een warme, maar wisselvallige maand. De eerste 10 dagen van de maand waren erg zonnig en warm. In deze periode kwam de gemiddelde temperatuur in ons tuintje uit op 21,4 ºC. Driemaal werd de tropische 30 graden overschreden, maar tot een echte hittegolf kwam het niet. Volgens de definitie van het KNMI is er pas sprake van een hittegolf bij een serie van minstens vijf zomerse dagen achtereen, waarvan er zeker drie tropisch zijn. Ook bij het KNMI in De Bilt werd in juli niet aan dat criterium voldaan, zodat er ook landelijk gezien geen sprake was van een hittegolf. Dat was plaatselijk wel het geval in het oosten en zuidoosten van het land kwam de maximumtemperatuur op 10 dagen boven 30 °C, in Arcen (L.) zelfs 3 dagen boven 35 °C, op 9 juli zelfs 36,2 °C. Typisch van dat weer om regelmatig even wat verkoeling te zoeken bij de kraan …

100710-1440x

In ons tuintje heb ik in juli 28 warme dagen (20 ºC of warmer), 13 zomerse dagen (25 ºC of warmer) en 3 tropische dagen (30 ºC of warmer) kunnen noteren. Normaal zijn dat respectievelijk 18, 6 en 1. De gemiddelde temperatuur is uitgekomen op 19,5 ºC, tegen normaal 16,5 ºC …

100802-temp-juli

Aan de ergste warmte kwam geleidelijk een eind door een serie zware onweersbuien, die op 10, 11, 12 en 14 juli over ons land trokken. Het KNMI schrijft in een persbericht over de maand juli: “In de avond van 10 en ochtend van 11 juli was de bliksemactiviteit zo groot dat het bliksemmeetnet van het KNMI ruim 58.000 ontladingen registreerde. De onweersbuien van 12 en 14 juli veroorzaakten vooral schade door de zeer zware windstoten. In Volkel is een windstoot gemeten van 125 km/uur. Het noodweer trof vooral Gelderland waar een valwind huishield die aan twee mensen het leven kostte. Op andere plaatsen onder andere in Friesland zijn ook windhozen waargenomen …”

100703-1520x

Echt langdurig en zwaar onweer hebben we hier niet gehad. Wel kwam er een eind aan de droogte die in het voorjaar was ontstaan. Alleen in de nacht van 10 op 11 juli viel er al 33 mm regen. In totaal viel er in ons tuintje 107 mm te verwerken, terwijl dat normaal in juli ca. 70 mm is. Landelijk viel er gemiddeld ca. 76 mm neerslag, maar de verschillen waren groot. In het westen viel plaatselijk niet meer dan 50 mm, terwijl er in een strook van Brabant tot Groningen plaatselijk 150 tot 170 mm regen viel …

100802-neerslag-juli

Vorig jaar verschenen er in juni en juli in de nachtelijke uren diverse malen lichtende nachtwolken. Dit jaar was het in dat opzicht behelpen geblazen, alleen in de nacht van 6 op 7 juli heb ik er een paar foto’s van kunnen maken. Dat gemis werd echter ruimschoots goed gemaakt door de vele vlinders die in juli bereid waren om even te poseren. Voor mij was de sint-jansvlinder ofwel het bloedrupsje de meest bijzondere …

100707-1212x