Eindelijk weer ‘ns een vlinder

Voor mijn gevoel is 2012 tot nu toe maar een matig vlinderjaar. Ik heb tot nu toe in elk geval bar weinig vlinders, juffers en libellen voor de lens van mijn camera gehad. Nu zegt dat natuurlijk nog niet alles, want ik heb intussen toch wel ingeboet aan snelheid en mobiliteit. Daardoor weet er nogal eens een vliegend of fladderend onderwerp aan mijn lens te ontsnappen, maar met uitzondering van een enkele dag heb ik voor mijn gevoel tot dusver ook minder vlinders gezien …

120703-1249x

Bij de dobbe in het Weinterper Skar heb ik vandaag eindelijk weer eens meerdere soorten vlinders zien fladderen. Er waren in elk geval koolwitjes, dikkopjes en een paar kleine vosjes te zien. Hoe zeer ik ook mijn best deed om ze voorzichtig en stilletjes te  benaderen, ze waren geen van allen bereid om even te poseren. Dat lukte gelukkig wel een paar maal met een blauwtje, maar daar fladderden dan ook duidelijk de meeste exemplaren van rond …

120703-1312x

Aangezien de beestjes een voorkeur leken te hebben voor de polletjes dopheide rond de dobbe, ga ik er eerst maar vanuit dat het heideblauwtjes zijn. Wat de exacte naam ook is, ik vind het prachtige vlindertjes. Het stemt me dan ook tevreden dat ik ze vanmiddag van alle kanten heb mogen fotograferen …

120703-1315x

Na zo’n fraaie score is het straks weer goed rusten …   🙂