Even een knikje wegwerken

Hoewel de eerste en de laatste foto er nog best mee door zouden kunnen, vandaag voor de verandering eens geen Skywatch Friday. Volgende week zal ik dat gemis goedmaken met een tamelijk spectaculaire Skywatch 350.

De komende dagen ga ik nog even door met de werkzaamheden aan de tunnel in wording, want voordat je het weet, zijn we aan de bouwvak toe. En tegen die tijd moet ik daar natuurlijk wel weer mee in de pas lopen. Wie het tunnelbouwproject aan de Peelrug tussen Wijnjewoude en Donkerbroek hier vanaf het begin heeft gevolgd, zal zich wellicht herinneren dat er begin maart betonnen elementen voor een wand werden geplaatst, die auto- en fietsverkeer in de toekomst van elkaar gescheiden moet houden …

150304-1416x

Aan de westkant van de tunnel heb ik indertijd met eigen ogen kunnen waarnemen, dat die elementen met grote zorgvuldigheid werden geplaatst …

150310-1252x

Na enige tijd stond er zo op het oog een keurig rechte scheidingswand, die later vrijwel geheel werd ingegraven …

150311-1351x

Toen ik eind mei weer eens een kijkje nam bij de bouw, zag ik dat de bewuste elementen aan de oostkant weer werden uitgegraven …

150528-1340x

Het had er alle schijn van dat hier iets mis was gegaan, er leek een knikje in de wand te zitten …

150528-1350x

Gebogen over een tekening die op een trilmachine werd gelegd, werd er op diverse niveaus – al dan niet telefonisch – overleg gevoerd …

150528-1400x

Er werd meetapparatuur in stelling gebracht …

150528-1402x

Liniaal en waterpas leken er aan te pas te komen …

150528-1406x

Er werd een lijntje gespannen …

150528-1355x

Na het nodige meet- en graafwerk, kwam het uiteindelijk allemaal weer in orde, zodat het werk weer volgens planning door kon gaan …

150618-1352x