Pas de deux voor 2 koeien

Op een warme dag zag ik niet ver van Langezwaag twee koeien bij een sloot staan …

180515-1304x

Mooi synchroon stonden ze in alle rust te drinken …

180515-1305x

Nadat ik me even een moment had laten afleiden door een luid roepende grutto, zag ik het tweetal wonderlijk genoeg ineens andersom staan …

180515-1307x