Een vreemd pakketje

Kijk ik vanmorgen op een bepaald moment naar buiten …
Hé, wat hangt daar nou aan de schuttingdeur …? Is het een briefje met FF erop geschreven …?

180320-1222x

Dichterbij gekomen blijkt het om een zwart papieren tasje te gaan met de opdruk FF Fits Fashion …

180320-1223x

Nadat ik van de deur had gehaald, zag ik dat er een keurig pakje in zat … verder geen afzender … niks …

180320-1225x

Wat moet je daar nou mee …?
Ik denk, dat ik maar even wacht tot Aafje thuis is …

Canadezen

Begin april kwam ik tussen Nij Beets en Tijnje langs een dijk waar twee Canadese ganzen mooi in het zonnetje stonden. Nadat ik een paar foto’s van ze had gemaakt, nam ik me voor om deze foto’s te bewaren voor half april …

130403-1156x

Half april is namelijk de tijd dat Fryslân in 1945 werd bevrijd, en daarbij speelden Canadezen een belangrijke rol. Nadat Appelscha op vrijdag 13 april 1945 als eerste Friese dorp in handen kwam van de geallieerden, rukten The Royal Canadian Dragoons (1st Armoured Car Regiment) gesteund door de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) in hoog tempo verder op naar het noorden. Met veel tegenstand kregen de bevrijders niet te maken, de meeste Duitsers die nog in Fryslân zaten, waren op de vlucht. Helemaal zonder schermutselingen verliep het overigens niet …

130403-1154x

Terwijl de inwoners van het ten zuidoosten van Drachten gelegen Ureterp zich opmaakten voor de bevrijding, vond daar op 14 april 1945 nog een gevecht plaats tussen leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de laatste terugtrekkende Duitse soldaten. De overmacht van de Duitsers was te groot, waardoor de manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten zich terug moesten trekken. Gelukkig klonken er korte tijd later enkele zware schoten en rolde er een aantal Canadese tanks Ureterp in. Met hun zware wapens wisten de Canadezen het verzet van de Duitsers al gauw te breken, waarna ze meteen doorstootten naar Drachten …

130403-1153x

Drachten werd korte tijd later zonder noemenswaardige incidenten ingenomen door de geallieerden, die hun tocht meteen voortzetten in noordelijke en westelijke richting. De laatste Duitse tegenstand van betekenis op Friese bodem was uiteindelijk bij de Afsluitdijk. Na een hevige strijd gaven de Duitsers zich daar op 18 april over. De provincie was -op de eilanden na- bevrijd. Op 11 juni verlieten de laatste Duitse troepen de Waddeneilanden en waren Fryslân en Nederland weer echt helemaal vrij …

130403-1155x

Op www. archieven.nl trof ik een filmpje aan, dat een impressie geeft van de bevrijding van Drachten in april 1945. De Canadezen trekken de stad in, toegejuicht door de bevolking. De inwoners vieren de bevrijding met een bevrijdingsoptocht, vlagvertoon en een feestelijke bijeenkomst in het sportstadion met toespraken, muziek en samenzang: Bevrijding Drachten april 1945, 04-1945