Een dag om even stil te staan

Vandaag, 4 mei, is de Nationale Dodenherdenking in Nederland. Alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 1940) in oorlogssituaties of bij vredesoperaties in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen worden vandaag herdacht. Om 20:00 uur worden hiervoor twee minuten stilte in acht genomen.

De onderstaande foto heb ik gemaakt aan de Normandische kust. Met ‘Operatie Overlord’ begon iets ten zuiden van dit punt op 6 juni 1944 de grootste amfibische invasie uit de geschiedenis. Bij dit begin van de bevrijding van West-Europa sneuvelden meteen vele duizenden jonge kerels. Zij vielen voor onze vrijheid. Zij verdienen ons respect en onze aandacht op deze dag.

Vanavond om 20:00 uur zijn we gezamenlijk weer twee minuten stil …

Twee minuten stilte

Gisteren heb ik samen met mijn fotomaatje een rondrit door de Kop van Overijssel gemaakt. Omdat ik met het oog op de Nationale Dodenherdenking van vandaag graag even wat foto’s wilde maken bij een oorlogsmonument, maakten we een eerste tussenstop bij villa en park Rams Woerthe in Steenwijk. De villa is tegenwoordig het bestuurscentrum van de gemeente Steenwijkerland met werkkamers voor burgemeester en wethouders. Daarnaast wordt Villa Rams Woerthe gebruikt als trouwlocatie …

160503-1204x

Bij de ingang van het park staat het ‘Joods monument‘ van Steenwijk. Het monument is een ontwerp van kunstenaar Jan van Rossum, dat bestaat uit twee circa 1 meter 75 hoge zuilen van Belgische hardsteen die oprijzen uit een Davidsster die in het plantsoen is aangegeven met gele klinkers. Op de zes zijkanten van de zuilen zijn bronzen plaquettes bevestigd met daarop de voor- en achternamen van de 51 joodse oorlogsslachtoffers uit Steenwijk, evenals de leeftijd op het moment van overlijden …

160503-1157x

In het park werd alles in gereedheid gebracht voor de herdenkingsplechtigheid van vandaag. Medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst waren bezig om volgens een keurig uitgewerkt plantschema bloeiende plantjes in een perkje te zetten …

160503-1218x

Medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst waren intussen begonnen met het schoonmaken van het bevrijdingsmonument, een creatie van de Steenwijker beeldhouwer Hildo Krop, dat tegenover het bovenstaande plantsoen in het park staat …

160503-1215x

Ergens was er blijkbaar iets misgelopen in de gemeentelijke planning, want het was natuurlijk handiger geweest om eerst het monument te reinigen met de hogedrukspuit en dan pas de nieuwe plantjes in het perkje te zetten. Nu moest er voorzichtig te werk worden gegaan om te voorkomen dat er niets van de nieuwe aanplant over zou blijven …

160503-1217x

Uiteindelijk zal het allemaal vast wel goed gekomen zijn, zodat ook in Steenwijk de herdenkingsplechtigheid vanavond gewoon door kan gaan. Ter herinnering aan de gevallenen, ter nagedachtenis aan de bevrijding …

160503-1146x

Omdat vrijheid ook in 2016 nog altijd niet vanzelfsprekend is, staan we ook vanavond weer twee minuten stil ter nagedachtenis aan allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties …

160503-1201x

Canadezen

Begin april kwam ik tussen Nij Beets en Tijnje langs een dijk waar twee Canadese ganzen mooi in het zonnetje stonden. Nadat ik een paar foto’s van ze had gemaakt, nam ik me voor om deze foto’s te bewaren voor half april …

130403-1156x

Half april is namelijk de tijd dat Fryslân in 1945 werd bevrijd, en daarbij speelden Canadezen een belangrijke rol. Nadat Appelscha op vrijdag 13 april 1945 als eerste Friese dorp in handen kwam van de geallieerden, rukten The Royal Canadian Dragoons (1st Armoured Car Regiment) gesteund door de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) in hoog tempo verder op naar het noorden. Met veel tegenstand kregen de bevrijders niet te maken, de meeste Duitsers die nog in Fryslân zaten, waren op de vlucht. Helemaal zonder schermutselingen verliep het overigens niet …

130403-1154x

Terwijl de inwoners van het ten zuidoosten van Drachten gelegen Ureterp zich opmaakten voor de bevrijding, vond daar op 14 april 1945 nog een gevecht plaats tussen leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de laatste terugtrekkende Duitse soldaten. De overmacht van de Duitsers was te groot, waardoor de manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten zich terug moesten trekken. Gelukkig klonken er korte tijd later enkele zware schoten en rolde er een aantal Canadese tanks Ureterp in. Met hun zware wapens wisten de Canadezen het verzet van de Duitsers al gauw te breken, waarna ze meteen doorstootten naar Drachten …

130403-1153x

Drachten werd korte tijd later zonder noemenswaardige incidenten ingenomen door de geallieerden, die hun tocht meteen voortzetten in noordelijke en westelijke richting. De laatste Duitse tegenstand van betekenis op Friese bodem was uiteindelijk bij de Afsluitdijk. Na een hevige strijd gaven de Duitsers zich daar op 18 april over. De provincie was -op de eilanden na- bevrijd. Op 11 juni verlieten de laatste Duitse troepen de Waddeneilanden en waren Fryslân en Nederland weer echt helemaal vrij …

130403-1155x

Op www. archieven.nl trof ik een filmpje aan, dat een impressie geeft van de bevrijding van Drachten in april 1945. De Canadezen trekken de stad in, toegejuicht door de bevolking. De inwoners vieren de bevrijding met een bevrijdingsoptocht, vlagvertoon en een feestelijke bijeenkomst in het sportstadion met toespraken, muziek en samenzang: Bevrijding Drachten april 1945, 04-1945