Requiem voor een brug

Sinds de demping van de Drachtster Vaart aan het eind van de zestiger jaren heeft de gemeente Smallingerland nog slechts één beweegbare brug, de Hooidamsbrug in het westelijk deel van de gemeente. Hieronder een foto van de brug gezien vanaf de zuidkant bij De Veenhoop …

060301-1454x

De brug vormt de enige verbinding over de weg voor de bewoners van de Hegewarren met de rest van de wereld en kruist de drukke vaarweg naar de haven van Drachten. Kortom: de Hooidamsbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor de gemeente. Op de onderstaande foto is de brug te zien vanaf de noordkant …

071221-1441x

De laatste keer dat ik op de brug heb staan fotograferen, was op dinsdag 4 januari, vlak nadat het vaarverbod was opgeheven en een eerste schip de ijsvloer had uiteengereten en een lang lint van schotsen restte …

110104-1103x

De brug maakte allerminst een solide indruk. Hij leek met kabels en linten op provisorische wijze bijeen te worden gehouden …

110104-1104x

De werkelijkheid was iets minder erg, maar veel scheelde het niet, want er zijn al langere tijd problemen met de bediening van de brug …

110104-1122x

Regelmatig deed zich een storing voor, die problemen voor het weg- of het waterverkeer tot gevolg had …

110104-1121x

Het was duidelijk: dit was een brug met verdriet …

110104-1128x

Wordt vervolgd …