Waterweg

Tijdens ons ritje door de omgeving hebben Johan en ik dinsdag even een tussenstop gemaakt bij de Hooidamsbrug ten westen van Drachten. Deze brug ligt over de vaarweg van het Prinses Margietkanaal naar Drachten. Dit is een van de Friese waterwegen die ook in winterperioden zo lang mogelijk open blijven en bij aanhoudende dooi (in het vooruitzicht) zo snel mogelijk weer open gaan voor de beroepsvaart …

110104-1050x

Diverse bedrijven op het Drachtster industrieterrein ‘de Haven’ zijn voor de toelevering van grondstoffen aangewezen op het vervoer over water. Dinsdag om 0:00 uur werd het vaarverbod op de vaarweg naar Drachten opgeheven, en daar was meteen van geprofiteerd. De remwerken bij de brug hebben het in deze periode zwaar te verduren door de ijsgang …

110104-1053x

Tot op dit moment mogen er schepen tot een lengte van tachtig meter en een breedte van tien meter door het kanaal, met een diepgang van maximaal 2,75 meter. Er zijn ontheffingen mogelijk voor schepen tot 95 meter. De gemeente Smallingerland wil – met het oog op het nog steeds groeiende havengebied – de vaarweg graag openstellen voor schepen tot 110 meter …

110104-1057x

Daarbij dienen zich echter twee problemen aan. Om te beginnen doorkruist de vaarweg het nationaal park “de Alde Feanen”. Een ander probleem is, dat de vaarweg niet alleen wordt gebruikt door de beroepsvaart, maar dat er vooral in de buurt van Earnewâld (aan de horizon op de foto hierboven) en rondom de Hooidammen in voorjaar en zomer veel pleziervaart op het water is …

110104-1102x

Het allerliefst zou de gemeente Smallingerland daarom graag ten behoeve van de beroepsvaart een nieuwe vaarweg willen aanleggen tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten. “Mijn droombeeld voor over acht of tien jaar: Drachten aan het spoor, een verdubbelde N381, een groter vliegveld, èn een nieuwe vaarroute van Drachten naar het PM-kanaal,” sprak de burgemeester bijna drie jaar geleden …

110104-1114x

Voorlopig zullen beroepsvaart, pleziervaart en zo af en toe ook schaatsers hier rekening met elkaar moeten blijven houden, want de provincie Fryslân heeft in december besloten dat opwaardering van de vaarweg naar schepen groter dan 90 meter i.v.m. veiligheidsoverwegingen en met het oog op het voorkomen van schade aan de oevers niet meer aan de orde is …

110104-1116x