Konvooi met twee ijsbrekers

Amper 24 uur nadat ik op het ijs van de Drachtstervaart had gestaan, kwam er in korte tijd een eind aan de ijspret. Oplopende temperaturen en het draaien van de wind maakten het ijs heel snel onbetrouwbaar …

Terwijl Aafje en ik tijdens een ritje door de provincie ’s middags op de koude, kale vlakte bij het Prinses Margrietkanaal een tussenstop maakten, lieten de Friese IJswegencentrales de eerste waarschuwingen voor gevaarlijk ijs uitgaan. Dat het ijs op het PM-kanaal niet betrouwbaar was, was met één oogopslag duidelijk …

De scheepvaart had echter wel te maken met een zware ijsgang op het kanaal. Toen ik de camera verder doordraaide naar de spoorbrug Grou zag ik dat we geluk hadden. Er naderde op dat moment toevallig een klein konvooi met een paar ijsbrekers …

Als eerste kwam de kleine, stoere ijsbreker ‘Ferry-Jo’ onder de brug door, al snel gevolgd door de ijsbreker ‘Waterlelie’. Daarna volgde het eerste vrachtschip in het konvooi, het containerschip ‘Dione’ …

Terwijl de ‘Dione’ passeerde heb ik even een paar videoshots gemaakt om een indruk te geven van de snelheid waarmee hij door water ploegde, en van de waterverplaatsing die daarmee gepaard gaat. Nog even afgezien van de temperatuur van het water op dat moment …, ik zou toch niet graag tegen die stroom in willen zwemmen …

Nadat de ‘Dione’ voorbij was, kwam de tanker ‘Heidi Reich’ onder de brug door …

Aafje had het allemaal niet afgewacht, terwijl ik het konvooi nog even nakeek, was zij alvast in de auto gaan zitten. De temperatuur liep dan wel op, de wind maakte het bepaald niet warmer …

Op YouTube vond ik nog een mooi dronefilmpje van dit konvooi op het Prinses Margrietkanaal:

Waterweg

Tijdens ons ritje door de omgeving hebben Johan en ik dinsdag even een tussenstop gemaakt bij de Hooidamsbrug ten westen van Drachten. Deze brug ligt over de vaarweg van het Prinses Margietkanaal naar Drachten. Dit is een van de Friese waterwegen die ook in winterperioden zo lang mogelijk open blijven en bij aanhoudende dooi (in het vooruitzicht) zo snel mogelijk weer open gaan voor de beroepsvaart …

110104-1050x

Diverse bedrijven op het Drachtster industrieterrein ‘de Haven’ zijn voor de toelevering van grondstoffen aangewezen op het vervoer over water. Dinsdag om 0:00 uur werd het vaarverbod op de vaarweg naar Drachten opgeheven, en daar was meteen van geprofiteerd. De remwerken bij de brug hebben het in deze periode zwaar te verduren door de ijsgang …

110104-1053x

Tot op dit moment mogen er schepen tot een lengte van tachtig meter en een breedte van tien meter door het kanaal, met een diepgang van maximaal 2,75 meter. Er zijn ontheffingen mogelijk voor schepen tot 95 meter. De gemeente Smallingerland wil – met het oog op het nog steeds groeiende havengebied – de vaarweg graag openstellen voor schepen tot 110 meter …

110104-1057x

Daarbij dienen zich echter twee problemen aan. Om te beginnen doorkruist de vaarweg het nationaal park “de Alde Feanen”. Een ander probleem is, dat de vaarweg niet alleen wordt gebruikt door de beroepsvaart, maar dat er vooral in de buurt van Earnewâld (aan de horizon op de foto hierboven) en rondom de Hooidammen in voorjaar en zomer veel pleziervaart op het water is …

110104-1102x

Het allerliefst zou de gemeente Smallingerland daarom graag ten behoeve van de beroepsvaart een nieuwe vaarweg willen aanleggen tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten. “Mijn droombeeld voor over acht of tien jaar: Drachten aan het spoor, een verdubbelde N381, een groter vliegveld, èn een nieuwe vaarroute van Drachten naar het PM-kanaal,” sprak de burgemeester bijna drie jaar geleden …

110104-1114x

Voorlopig zullen beroepsvaart, pleziervaart en zo af en toe ook schaatsers hier rekening met elkaar moeten blijven houden, want de provincie Fryslân heeft in december besloten dat opwaardering van de vaarweg naar schepen groter dan 90 meter i.v.m. veiligheidsoverwegingen en met het oog op het voorkomen van schade aan de oevers niet meer aan de orde is …

110104-1116x

Losse eindjes

We hoefden gisterochtend weliswaar maar een klein stukje te lopen om bij het prieeltje te komen, en daar staan ook wel een paar bankjes, maar het was er bij een temperatuur onder het vriespunt niet echt lekker zitten. Daarom heb ik de tijd daar toch hoofdzakelijk staand, leunend tegen de omranding doorgebracht. En dat was achteraf bekeken toch weer wat teveel van het goede. In de loop van de middag begon ik gisteren te merken dat het vergeefse wachten in de vrieskou om een glimp van de gedeeltelijke zonsverduistering op te vangen toch weer indrukwekkende sporen heeft achtergelaten …

101228-1314x

Ik had me voorgenomen om vandaag mijn weeroverzicht van 2010 te presenteren, maar de deken van vermoeidheid die over mijn lijf ligt, weerhoudt me daarvan. Er zitten op dit moment nogal wat losse eindjes in dat weeroverzicht waar ik eerst eens rustig met een frisse blik naar moet kijken …

110104-1059x

Er zullen nog wel een paar dagen overheen gaan, voordat die losse eindjes aaneen geklonken zijn, want er staan deze week ook nog wat andere zaken op het programma. Zo word ik morgen ik bij  mijn fotomaatje verwacht en de vrijdag staat in het teken van het afscheid van onze overleden buurman, maar uiteindelijk hoop ik toch een mozaïek aan weercijfertjes te kunnen produceren en publiceren …

110104-1113x

Vandaag doe ik het in elk geval uiterst rustig aan, en daarna zien we wel verder …