Tegenliggers te water

Het strandje van Smalle Ee had ik gistermorgen helemaal voor mezelf. Op de Smalle Eesterzanding moesten een paar tegenliggers de beschikbare ruimte met elkaar delen. De Smalle Eesterzanding leidt namelijk niet alleen naar de Drachtster jachthaven, maar maakt ook deel uit van de druk bevaren vaarweg naar de Drachtster industriehaven …

Van rechts kwam de Aquanaut Drifter 1050 ‘Njord’, een motorjacht uit Lemmer het beeld in varen op weg naar het Friese merengebied. Voor een slordige € 1.000 mag je daar een weekje mee over de Friese wateren varen. Vanaf de andere kant koerste de ‘Forza’, een 672 ton metend motorvrachtschip uit Zwijndrecht met een lengte van 57 m, in de richting van de Drachtster industriehaven …

De vaarweg naar Drachten gaat dwars door Nationaal Landschap De Alde Feanen. Tot op dit moment mogen er schepen tot een lengte van tachtig meter en een breedte van tien meter door het kanaal, met een diepgang van maximaal 2,75 meter. Er zijn ontheffingen mogelijk voor schepen tot 95 meter. De gemeente Smallingerland wil – met het oog op het nog steeds groeiende havengebied – de vaarweg al heel lang graag openstellen voor schepen tot 110 meter …

Al jaren zoeken gemeente en bedrijfsleven naar mogelijkheden om grote schepen toegang te geven tot Drachten. Daartoe is een oud plan weer nieuw leven ingeblazen: de aanleg van een nieuw kanaal door de polder de Hegewarren. Daar zitten grenzend aan het Natura2000-gebied De Alde Feanen zeven boeren en men ziet ten tijde van de stikstofcrisis blijkbaar kans om die daar snel even weg te krijgen.

Het gemeentebestuur van Smallingerland heeft afgelopen week in al haar wijsheid besloten om 9 miljoen euro te reserveren voor die nieuw waterweg. Voor de komende jaren kan de gemeente de begroting echter maar niet rond krijgen. Er moet naar schatting 12 tot 14 miljoen euro worden bezuinigd, meldt Omrop Fryslân. Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wringen zich in allerlei bochten om een oplossing te vinden. Zeker is al wel dat er 7,2 miljoen euro moet worden bespaard op het zogenaamde ‘Sociaal Domein’. Dan gaat het bijvoorbeeld om de jeugdzorg en de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Smallingerland noemt de bezuinigingen voor de komende jaren ‘ongebruikelijk maar noodzakelijk’ en spreekt van ‘moeilijke keuzes’.

Ik voel de eerste klappen alweer aankomen: alvast bedankt gemeente, maar niet echt!

Waterweg

Tijdens ons ritje door de omgeving hebben Johan en ik dinsdag even een tussenstop gemaakt bij de Hooidamsbrug ten westen van Drachten. Deze brug ligt over de vaarweg van het Prinses Margietkanaal naar Drachten. Dit is een van de Friese waterwegen die ook in winterperioden zo lang mogelijk open blijven en bij aanhoudende dooi (in het vooruitzicht) zo snel mogelijk weer open gaan voor de beroepsvaart …

110104-1050x

Diverse bedrijven op het Drachtster industrieterrein ‘de Haven’ zijn voor de toelevering van grondstoffen aangewezen op het vervoer over water. Dinsdag om 0:00 uur werd het vaarverbod op de vaarweg naar Drachten opgeheven, en daar was meteen van geprofiteerd. De remwerken bij de brug hebben het in deze periode zwaar te verduren door de ijsgang …

110104-1053x

Tot op dit moment mogen er schepen tot een lengte van tachtig meter en een breedte van tien meter door het kanaal, met een diepgang van maximaal 2,75 meter. Er zijn ontheffingen mogelijk voor schepen tot 95 meter. De gemeente Smallingerland wil – met het oog op het nog steeds groeiende havengebied – de vaarweg graag openstellen voor schepen tot 110 meter …

110104-1057x

Daarbij dienen zich echter twee problemen aan. Om te beginnen doorkruist de vaarweg het nationaal park “de Alde Feanen”. Een ander probleem is, dat de vaarweg niet alleen wordt gebruikt door de beroepsvaart, maar dat er vooral in de buurt van Earnewâld (aan de horizon op de foto hierboven) en rondom de Hooidammen in voorjaar en zomer veel pleziervaart op het water is …

110104-1102x

Het allerliefst zou de gemeente Smallingerland daarom graag ten behoeve van de beroepsvaart een nieuwe vaarweg willen aanleggen tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten. “Mijn droombeeld voor over acht of tien jaar: Drachten aan het spoor, een verdubbelde N381, een groter vliegveld, èn een nieuwe vaarroute van Drachten naar het PM-kanaal,” sprak de burgemeester bijna drie jaar geleden …

110104-1114x

Voorlopig zullen beroepsvaart, pleziervaart en zo af en toe ook schaatsers hier rekening met elkaar moeten blijven houden, want de provincie Fryslân heeft in december besloten dat opwaardering van de vaarweg naar schepen groter dan 90 meter i.v.m. veiligheidsoverwegingen en met het oog op het voorkomen van schade aan de oevers niet meer aan de orde is …

110104-1116x