Over twee nachtjes ijs

Onder de titel “Klaar voor de winter” liet ik hier op 13 december 2011 een aantal foto’s zien van het ondergelopen land bij de Hooidammen. Gistermiddag besloot ik er weer eens naar toe te rijden om te bekijken wat de stand van zaken is na twee nachten met matige vorst. Het eerste wat me opviel, was dat de gemeente er in ieder geval klaar voor is …

120131-1350x

De watervlakte was -zoals in iedere echte winter- weer veranderd in een uitgestrekte ijsvlakte. In de verte meende ik zowaar op een paar plaatsen beweging waar te nemen op te ijs …

120131-1400x

Even later werd duidelijk dat mijn ogen me niet hadden bedrogen, de eerste vermetele schaatsers waagden zich over twee nachtjes ijs …

120131-1351x

Veel meer dan 2,5 tot 3 cm ijs kan er nog niet gelegen hebben, lijkt me. Zelf zou ik me daar nog niet aan gewaagd hebben …

120131-1403x

Zo lang aan twee voorwaarden wordt voldaan, is het allemaal net te doen: om te beginnen moet je de vaart er wat in houden …

120131-1356x

Enige bekendheid met het terrein is ook niet onbelangrijk, op een aantal plaatsen wordt het ondergelopen land doorsneden met sloten, het is wijs die te mijden …

120131-1358x

Op sloten, vaarten, meren en kanalen is het ijs (voor zover dat er al ligt) absoluut onbetrouwbaar. De meeste poldergemalen zijn gistermiddag weliswaar uitgeschakeld en er is een vaarverbod afgekondigd, maar mede als gevolg van de harde wind ligt er nog bijna geen ijs. Het vaarverbod geldt overigens niet voor de grotere vaarwegen zoals het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal, en ook de vaarweg naar Drachten is nog open, zoals op de onderstaande foto te zien is …

120131-1402x

Vanaf nu zal het met de dag drukker worden bij de Hooidammen. Als het ijs over een paar dagen echt betrouwbaar is, dan kun je hier vandaan prachtige tochten maken door Nationaal Park De Alde Feanen (kaartje Google Maps). En dan begint het met de winterse vooruitzichten toch wel weer te kriebelen …

Requiem voor een brug

Sinds de demping van de Drachtster Vaart aan het eind van de zestiger jaren heeft de gemeente Smallingerland nog slechts één beweegbare brug, de Hooidamsbrug in het westelijk deel van de gemeente. Hieronder een foto van de brug gezien vanaf de zuidkant bij De Veenhoop …

060301-1454x

De brug vormt de enige verbinding over de weg voor de bewoners van de Hegewarren met de rest van de wereld en kruist de drukke vaarweg naar de haven van Drachten. Kortom: de Hooidamsbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor de gemeente. Op de onderstaande foto is de brug te zien vanaf de noordkant …

071221-1441x

De laatste keer dat ik op de brug heb staan fotograferen, was op dinsdag 4 januari, vlak nadat het vaarverbod was opgeheven en een eerste schip de ijsvloer had uiteengereten en een lang lint van schotsen restte …

110104-1103x

De brug maakte allerminst een solide indruk. Hij leek met kabels en linten op provisorische wijze bijeen te worden gehouden …

110104-1104x

De werkelijkheid was iets minder erg, maar veel scheelde het niet, want er zijn al langere tijd problemen met de bediening van de brug …

110104-1122x

Regelmatig deed zich een storing voor, die problemen voor het weg- of het waterverkeer tot gevolg had …

110104-1121x

Het was duidelijk: dit was een brug met verdriet …

110104-1128x

Wordt vervolgd …