Terug naar het Nannewiid

Maandag heb ik eindelijk weer eens een hele dag geen last gehad van de gevoelsstoornis in mijn halsstreek, die me sinds de kerstdagen flink heeft geplaagd. Dat feit, gecombineerd met het vooruitzicht van een zonnige en winterse dinsdag, was maandagavond aanleiding om Johan maar weer eens te bellen. Onze laatste gezamenlijke fotodag dateerde alweer van april vorig jaar, toen kwamen we o.a. bij de haven van Lauwersoog terecht. Gisteren hebben we het in een heel andere richting gezocht …

120117-1215x

Nadat we ’s ochtends onder het genot van een bakje koffie wat hadden bijgepraat en ik een deel van het nieuwste videoproject van Rik en Johan had bekeken, gingen we rond 11:30 uur op pad. Pakweg drie kwartier later maakten we een eerste tussenstop op de oever van het Nannewiid (kaartje Google Maps), een klein meertje ten westen van Heerenveen. Een klein stukje verderop hebben Johan en ik op 1 december 2009 samen een wel zeer speciale ‘blauwe zonsondergang‘ gefotografeerd. Hoewel het geen echt ‘blauw uur‘ was, lag er -dankzij de blauwe lucht en het eerst fragiele laagje ijs- ook gisteren een blauwe zweem over het meertje …

120117-1223x

Het goudgele riet stond er bijna roerloos bij, alleen af en toe wuifden de volle rietpluimen zachtjes heen en weer …

120117-1214x

Aan de andere kant van de rietkraag hield een groep eenden zich op in en bij een wak … Er waren wat zwemmers …

120117-1203x

Er waren wat pootjebaders …

120117-1205x

En er waren wat zonnebaders …

120117-1212x

Het was een prima begin van wat weer een mooie en gezellige dag zou worden …

120117-1207x

Behalve een mooie en gezellige dag was het – zoals meestal wanneer ik met Johan op pad ben – ook weer een intensieve dag. Nu de dooi intussen weer is ingevallen en de eerste regen weer gestaag kringetjes maakt in onze vijver, kan ik zonder schuldgevoelens lekker bijkomen van de twee intensieve winterdagen die achter ons liggen. In totaal heb ik ruim 170 foto’s en wat video-opnamen gemaakt, ik kan dus even vooruit.  🙂