Skywatch Friday 216

Strakblauwe luchten zijn mooi om te zien …

Clear blue skies are beautiful …

Maar blauwe luchten die beschilderd zijn met wolken en buienluchten zijn nog veel mooier …

But blue skies that are painted with clouds and showers are even more beautiful …

Woensdag dreven er de hele dag buien en prachtige wolkenformaties over de provincie Fryslân …

Wednesday we had a lot of showers and beautiful cloud formations over the Dutch province Fryslân all day …

Ik heb enige tijd rondgereden om her en der wat foto’s te maken …

I drove around for some time to make photo’s at several locations …

Hoewel mensen die nat zijn geworden in één van de vele buien er vast niet blij mee waren, vond ik het een prachtige dag …    🙂

Although some people won’t be happy, because they got wet in one of the showers, I think it was a wonderful day …   🙂

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!