Skywatch Friday 215

Ongeveer twee weken geleden maakte ik een wandeling bij Doktersheide ten westen van de Leijen …

About two weeks ago I made a walk at the west side of the small Lake Leijen

120830-1314x

In de verte zag ik een ooievaar op zoek naar voedsel in het weiland rondscharrelen …

In the distance I saw a stork that was probably looking for some food in the meadow…

120830-1312x

Ik besteedde er verder geen aandacht aan en wendde mijn blik in de richting van het rietland langs de Leijen …

I didn’t pay attention to it for long and looked in the direction of the lake …

120830-1313x

Toen ik me even later weer omdraaide, vloog de ooievaar vlak bij me langs …

When I turned around again, the stork passed in front of me …

120830-1316x

Ik had net genoeg tijd om mijn camera op hem te richten en scherp te stellen …

I had just enough time to focus on it …

120830-1317x

Nadat ik een paar foto’s van hem had gemaakt, verdween de ooievaar in de wolken …

After I took some shots, the stork disappeared in the clouds …

120830-1319x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!