In de rij naar de melkstal

Ook vandaag blijf ik nog even bij de koeien, het kan nu tenslotte nog, want ze lopen nu nog lekker buiten. Hoewel … de koeien in dit logje zijn net onderweg naar binnen. Het is bijna vijf uur ’s middags als ik over de Easterboarn bij Aldeboarn rijd …

120913-1558x

Het loopt weer tegen melktijd …

120913-1559x

Een lange stoet van hoofdzakelijk zwartbont vee en een enkele roodbonte koe loopt vanuit het weiland naar de boerderij …

120913-1600x

In een lange rij lopen ze over een paadje achter de boerderij langs …

120913-1601x

Uiteindelijk stellen ze zich op voor de deur die waarschijnlijk toegang zal geven tot de melkstal …

120913-1603x

Het eind van de rij is nog niet in zicht …

120913-1604x

Onderweg doen ze het kalm aan, ze lijken te weten dat ze toch niet allemaal tegelijk gemolken kunnen worden. Er kan tussendoor nog best even een hapje worden genomen, de achterbuurvrouw wacht het rustig af, zij heeft zo te zien ook geen haast. Daar kan de menige filerijder die rond dit tijdstip huiswaarts gaat nog wat van leren …

120913-1605x

Het blijft een mooi gezicht om zo’n veestapel aan het eind van de dag eensgezind naar de boerderij te zien lopen …

120913-1607x