Skywatch Friday 242

Hoewel de lente woensdag officieel is begonnen, is het nog steeds winters koud in Nederland …

Although spring officially started on wednesday, it’s still cold in the Netherlands …

Het vriest nog iedere nacht en gisteren trokken er regelmatig sneeuwbuien over het land …

It’s freezing every night and yesterday we had showers with some snow now and then …

Die buien leveren in elk geval weer veel mooiere plaatjes op dan het grijze weer in het begin van de week …

These showers provided much nicer shots than the grey weather we had in the beginning of the week …

En zo ziet zo’n sneeuwbuitje er dan van dichtbij uit … 🙂

And this is what a snow shower looks like when you’re in it … 🙂
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!