Skywatch Friday 239

Lange tijd hadden we grijs en kil weer, maar sinds gisteren hebben we eindelijk weer eens een meer open lucht …

For a long time we had grey and chilly weather, but since yesterday we have a more open sky at last …

Eindelijk spelen zon, wind en wolken weer een mooi spel met elkaar …

At last sun, wind and clouds are playing a wonderful game with each other again …

Soms waaieren de zonnestralen zacht en ongestoord uit, en een moment later zie je ineens subtiele details verschijnen …

Sometimes the sunrays are clean and smooth, and then moments later you can suddenly see subtle details …

Het voorjaar hangt in de lucht, laat maar komen!

Spring is in the air, and I love it!
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!