Ouderdom komt met gebreken

Aan de gerafelde vleugeltjes is goed te zien dat dit vrouwelijke heideblauwtje vorige week woensdag haar beste tijd al had gehad …

150722-1254x

Ik vraag me af of ze de zware zomerstorm van zaterdag jl. heeft overleefd …

150722-1255x