Bij de rietsnijders (3)

Ruim voordat we de werkplek van de rietsnijders hebben bereikt, zijn we al gespot door Rena, de hond van één van de mannen …

180206-1053x

Niet gehinderd door de rookslierten, blijft ze ons – waaks blaffend – attent volgen …

180206-1051x

Rena heeft intussen Jetske herkend, waarna een hartelijke begroeting volgt …

180206-1108x