Reeën in de sneeuw

Gistermiddag was een groepje reeën me helaas te snel af voor de foto, maar gelukkig zaten de zeven reeën, die ik op 15 januari in een sneeuwlandschap heb kunnen fotograferen, nog in mijn archief. Op 16 januari schreef ik al, dat ik op die grijze dag het ene mooie winterse tafereeltje na het andere aantrof …

130115-1554x

De finale werd gevormd door de ontmoeting met een groepje reeën. Terwijl ik ten zuiden van De Deelen over de P.G. Otterweg reed, zag ik op een bepaald moment een ree door een weiland lopen. Nadat ik de auto in de berm had laten uitrollen, zag ik dat het beestje zich aansloot bij een drietal andere reeën …

130115-1558x

Samen liepen ze langs de slootkant, daar lag aan de ene kant veel minder sneeuw, waardoor ze daar veel makkelijker hun kostje bijeen konden scharrelen dan elders in de witte weilanden …

130115-1559x

Terwijl ze al grazend langzaam maar zeker wat dichter bij de weg kwamen, heb ik het viertal zeker twintig minuten achtereen kunnen observeren. Soms gingen ze alle vier even in hun maaltijd op …

130115-1608x

Maar ze bleven zoals altijd uiterst attent. Bij het minste of geringste geluid kwam er wel een kopje omhoog vanuit de walkant. Met gespitste oren en ongetwijfeld scherpe blik werd de omgeving dan gescand op dreigend onraad …

130115-1603x

Hoewel ik op veilige afstand bij de reeën vandaan in de auto zat, werd ook ik scherp in de gaten gehouden. Eigenlijk had ik graag uit willen stappen, om steunend op het dak van de auto enigszins stabiele video-opnamen te kunnen maken, maar dat leek me gezien de oplettendheid van de schrandere dieren een kansloze missie …

130115-1609x

Hoe stil ik me ook hield, uiteindelijk besloten de reeën toch op zoek te gaan naar een ander plekje. Eerst op een sukkeldrafje en daarna rustig stappend, staken ze het weiland over …

130115-1615x

Toen pas zag ik dat er in het aangrenzende weiland ook nog drie reeën lagen. Bij de nadering van het viertal dat ik al een tijdlang had geobserveerd, kwamen ook deze reeën overeind …

130115-1617x

In de loop van deze week hoop ik jullie ook nog wat van de hier en daar wat schokkerige videobeelden van deze bijzondere ontmoeting te kunnen laten zien, daarvoor moet ik eerst nog even wat knippen en plakken in de 8 minuten durende ruwe opnamen …

130115-1621x