Nog een paar dikkopjes

Vorige week zaterdag liet ik hier al een dikkopje zien, dat lekker van de dopheide zat te snoepen …

130711-1316x

Twee dagen later kreeg ik opnieuw wat dikkopjes voor de lens …

130711-1318x

Op zich is dat niet zo verwonderlijk, want dikkopjes zijn de vlinders die ik hier de laatste weken het meest zie fladderen …

130711-1325x

Of paren -zoals dit koppeltje- zodat er in de toekomst weer een nieuwe generatie dikkopjes zal rondfladderen in het Weinterper Skar…

130711-1323x