Eenden in de Bruustinger Plas

Natuurlijk heb ik maandagmiddag in het Fochtelooërveen ook even een tussenstop gemaakt bij de vogelkijkhut aan de Bruustinger Plas (kaartje Google Maps). Een van de grote voordelen van deze vogelkijkhut is, dat je vanaf de weg maar een paar meter hoeft te lopen om hem te bereiken …

121015-1506x

Deze plas ademt vrijwel altijd een heerlijke sfeer van rust. Dat was ook maandag weer het geval, dit te meer omdat wind en weer meewerkten aan prachtige weerspiegelingen op het licht rimpelende wateroppervlak …

121015-1503x

Ik was precies op tijd om nog even in te kunnen zoomen op een paar eenden die net de oversteek maakten van oost naar west, en intussen bijna de walkant hadden bereikt …

121015-1502x

Vlak voordat ze achter het struikgewas buiten mijn beeld zouden raken, leek het mannetje het sein te geven om even pas op de plaats te maken, zodat ze nog even samen voor me konden poseren …   🙂

121015-1500x