Skywatch Friday 226

Woensdag hadden we een prachtige dag hier in Fryslân …

Wednesday we had a wonderful day in the Dutch province Fryslân …

Rond elf uur ben ik in de auto gestapt om een ritje te maken …

Around eleven o’clock I went for a ride …

Bij het kleine watersportdorpje Earnewâld heb ik de auto even aan de kant gezet …

Near the small village Earnewâld I stopped the car …

Het dorp ligt op de oever van het kleine meertje it Wiid (kaartje Google Maps), een spiegel van water …

The village is built on the bank of a small lake (map Google Maps), a mirror of water …
Alleen toen ik volledig inzoomde waren er hele kleine rimpelingen op het water te zien, het was sprookjesachtig mooi …

Only when I zoomed in, I could see some very small ripples on the water, it was truly enchantingly …
Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!

Bij de Hooidamsbrug

Na een grijze dinsdag volgde gisteren een mooie heldere woensdag. Rond elf uur ben ik in de auto gestapt om weer eens bij de Hooidammen (kaartje Google Maps) te kijken. Ik was er precies op tijd, want vlak nadat ik de auto had geparkeerd, naderde er vanuit Drachten een binnenvaartschip …

Terwijl ik ten noorden van de brug langs de Hooidamsvaart liep om brug en schip samen te kunnen fotograferen, stak er een grote groep meerkoeten van wal …

Om mij te ontvluchten trachtten ze naar de overkant van het kanaal te zwemmen, maar dat durfden de meesten met de nadering van het vrachtschip toch niet aan …

De boeg van het schip was de Hooidamsbrug intussen gepasseerd …

Bijna twee jaar geleden is de Hooidamsbrug gedemonteerd, gerenoveerd en deels vernieuwd …

Je kunt zeggen wat je wilt, maar hij staat er weer als een plaatje bij …

Toen het schip was gepasseerd en zijn weg richting Earnewâld vervolgde, was voor de meerkoeten de kust veilig om de oversteek te maken …

Dat was voor mij het sein om me op datgene te richten, waarvoor ik hier eigenlijk naar toe was gekomen. Een paar foto’s daarvan zal ik zaterdag laten zien.

Transportbanden

Tijdens het bezoek aan een agro-industrieel complex heb ik vorige week donderdag in een loods ook nog wat transportbanden gefotografeerd …

Wil je nu weten wat er met die banden wordt getransporteerd, dan moet je even dit logje van mijn fotomaatje lezen …
Aan de Bij de Leijwei

Om toch wat beweging en frisse lucht te krijgen, voelde ik me vanmiddag verplicht om even een ommetje te maken, maar er was geen lol aan.
Het was stil, grijs en saai op het Friese platteland …

Het meest interessante beeld wordt momenteel gevormd door de bomen, die hun grillige vormen weer voluit tentoon spreiden.
Deze fraai weerspiegelende bomen heb ik vanmiddag gekiekt aan de Bij de Leijwei ten zuidoosten van Hemrik …
Een kleine praatjesmaker

Afgelopen weekend hadden we Pepijn over de vloer, en dat was weer erg gezellig …

Om een gesprek op niveau aan te knopen met beppe, zocht de kleine praatjesmaker het op een bepaald moment hogerop …

Er ontspon zich een geanimeerd gesprek …

Pepijn legt het nog één keer uit …

En toen was de batterij ineens leeg … volgende keer toch maar weer Duracell gebruiken …  😉
Bezoek aan een biovergistingsinstallatie

Hoewel het de afgelopen week weer tijd was om even pas op de plaats te maken, besloten mijn fotomaatje en ik onze afspraak donderdag toch maar door te laten gaan. Met een zonnige dag in het vooruitzicht stelde Jetske voor om naar een fotolocatie te gaan die zich goed leende voor een strakblauwe lucht, en waar ik bovendien niet ver zou hoeven te lopen. En dus stapte ik donderdagochtend tegen tien uur in de auto voor een ritje naar de Kop van Overijssel. Laaghangende bewolking leek Jetske’s plan te willen bederven, maar vlak nadat ik Wolvega was gepasseerd, brak de lucht in één keer open …

Na de koffie troonde Jetske me mee naar het boerenbedrijf van één van haar vele familieleden. Daar aangekomen keek ik mijn ogen uit. Dit was geen boerenbedrijf meer, dit was een agro-industrieel complex. Achter de kippenstallen en de aardappelloodsen die we al eens eerder samen hadden bekeken, was de laatste maanden een grote biovergistingsinstallatie gebouwd. Van één van de medewerkers kregen we een rondleiding over, door en langs de enorme installatie. Omdat het terrein nog bestraat moet worden, kregen we het verzoek om alleen detailfoto’s te maken, zodat de troep op het erf buiten zicht zou blijven …

In een biovergistingsinstallatie wordt mest in combinatie met landbouwproducten zoals maïs en gras omgezet in biogas. Het biogas wordt in een generator omgezet in duurzame elektriciteit, die aan het stroomnet wordt geleverd. De restwarmte wordt o.a. gebruikt voor de verwarming van de kippenstallen op het bedrijf …

Nadat we een tijdlang op het dak van de centrale unit tussen de vier grote silo’s hadden staan fotograferen, kregen we de gelegenheid om die centrale unit, die in feite het hart van de vergistingsinstallatie is, te bekijken …

De verschillende ruimten in de centrale unit van de vergistingsinstallatie werden goeddeels in beslag genomen door pijpen, buizen, leidingen, kranen, motoren en metertjes …

Tot slot mochten we nog even een blik werpen in een gebouwtje dat los staat van de vergistingsinstallatie. Deze ruimte, waar horen en zien je verging, werd vrijwel helemaal gevuld door een gigantische generator, die me nog het meest deed denken aan een grote scheepsmotor …

Het programma KRO Reporter heeft onlangs onder de titel “De biogas beerput” een interessante reportage uitgezonden over biogasinstallaties. Daarin werd het overwegend positieve beeld van biovergisting toch aardig bijgesteld. Biogasinstallaties verwerken volgens deze reportage op grote schaal illegaal afval. In Nederland ontstaat o.a. risico op grote bodemverontreiniging en gevaar voor de volksgezondheid door biovergisters, als het toezicht op deze sector niet wordt verscherpt …

Even voor de goede orde: de boeren met een biovergistingsinstallatie zijn over het algemeen te goeder trouw, maar zij vallen ten prooi aan diverse duistere praktijken in de handel in afval en mest. In de reportage van Reporter komt ook een boer aan het woord, die er spijt van heeft dat hij aan de biovergisting is begonnen. Volgens KRO Reporter staat in een intern politiedocument: “De leveranciers van vergistingsmateriaal vervalsen documenten van producten om zo illegaal afval te kunnen mengen. De tussenhandelaren doen alles om snel geld te verdienen …”

Hoe dan ook, ik vond het absoluut de moeite waard om eens te zien wat er zoal gebeurt en schuil gaat achter die grote silo’s. Dank voor de gastvrijheid en de rondleiding. Als het hele complex volgend jaar klaar is, hoop ik er nog eens een kijkje te kunnen nemen met mijn fotomaatje.

Kleine grijze wereld

Na een zonnige donderdag en een wat druilerige vrijdag hebben we nu te maken met een mistige zaterdag …

Omdat de jongste kleinzoon Pepijn vandaag en morgen bij ons logeert, maak ik ook nu weer even lekker binnenshuis pas op de plaats …

Deze foto’s heb ik vorige week donderdag gemaakt langs het kanaal bij en in Nij Beets …

Het zal er vandaag vast niet veel anders uitzien …

Als een stormachtige wind morgen het water geselt, zal de spiegel ongetwijfeld worden gebroken …