De haven van Smalle Ee

De haven van Smalle Ee (kaart Google Maps) staat niet bekend als één van de grootste van ons land, maar ooit was het één van de belangrijkste havens van Fryslân …

161209-1223x

In het begin van de vorige eeuw lagen er vaak veel skûtsjes in de haven van Smalle Ee te wachten op een vracht wit zand, dat werd afgegraven van het relatief hoog gelegen terrein rond het dorp Smalle Ee. De haven was indertijd ongeveer vijf keer zo groot als nu …

161209-1236x

Tegenwoordig is het nog slechts een pittoresk haventje, dat normaal gesproken plaats biedt aan een bont scala aan voornamelijk kleinere recreatievaartuigen. Gisteren werd alle ruimte in de haven echter opgeslokt door één groot schip …

161209-1226x

Theaterskip Bald’r” is een oude klipper, die Earnewâld als thuishaven heeft. Het schip herbergt tegenwoordig een theatercafé met 55 zitplaatsen en een theaterzaal met 100 stoelen. Het schip schijnt in Smalle Ee te zijn afgemeerd i.v.m. een (dorps)feest dit weekend …

161209-1229x

 

Bij de Hooidamsbrug

Na een grijze dinsdag volgde gisteren een mooie heldere woensdag. Rond elf uur ben ik in de auto gestapt om weer eens bij de Hooidammen (kaartje Google Maps) te kijken. Ik was er precies op tijd, want vlak nadat ik de auto had geparkeerd, naderde er vanuit Drachten een binnenvaartschip …

121128-1121x

Terwijl ik ten noorden van de brug langs de Hooidamsvaart liep om brug en schip samen te kunnen fotograferen, stak er een grote groep meerkoeten van wal …

121128-1122x

Om mij te ontvluchten trachtten ze naar de overkant van het kanaal te zwemmen, maar dat durfden de meesten met de nadering van het vrachtschip toch niet aan …

121128-1123x

De boeg van het schip was de Hooidamsbrug intussen gepasseerd …

121128-1125x

Bijna twee jaar geleden is de Hooidamsbrug gedemonteerd, gerenoveerd en deels vernieuwd …

121128-1126x

Je kunt zeggen wat je wilt, maar hij staat er weer als een plaatje bij …

121128-1128x

Toen het schip was gepasseerd en zijn weg richting Earnewâld vervolgde, was voor de meerkoeten de kust veilig om de oversteek te maken …

121128-1130x

Dat was voor mij het sein om me op datgene te richten, waarvoor ik hier eigenlijk naar toe was gekomen. Een paar foto’s daarvan zal ik zaterdag laten zien.

Uitzicht over de Jan Durkspolder

De Jan Durkspolder is in 1960 aangekocht door de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea en daarna jarenlang beheerd als graslandgebied. Om rond het Nationaal Park De Alde Feanen meer moeraslandschap te creëren werd het gebied in 1989 ontpolderd en werd de bemaling stopgezet. Hierdoor kwam de Jan Durkspolder grotendeels permanent onder water te staan.

Deze onnatuurlijk situatie kon in 2006 worden aangepakt met een aanpassing van de waterhuishouding. Bovenop de natuurlijke seizoensschommelingen (’s winters een hoog en ’s zomers een laag waterpeil) werd er een cyclisch peilbeheer ingevoerd. Dat betekent dat het gebied een aantal jaren achtereen als een plas/dras-gebied wordt beheerd, om daarna weer een aantal jaren onder water te worden gezet. Elders in de polder gebeurt gelijktijdig het omgekeerde. De vegetatie en veel vogels profiteren van deze maatregelen. Het gebied is nu een eldorado voor (water)vogels die vanuit de vogelkijkhutten en de uitkijktorens prachtig geobserveerd kunnen worden. Verrekijker en zoomlens zijn hierbij van harte aanbevolen …

111212-1534x

Toen ik de uitkijktoren “Romsicht” maandagmiddag had beklommen, voer er net een schip in zuidelijke richting door de Hooidamssloot. Over deze tamelijk druk bevaren waterweg krijgen diverse fabrieken op het Drachtster industrieterrein “De Haven” grondstoffen aangeleverd. Ook dit schip -de Catheli- was onderweg naar Drachten …

111212-1509x

In noordelijke richting ligt aan de horizon het watersportdorp Earnewâld tussen de bomen verscholen, diverse skûtsjes hebben hier hun thuishaven …

111212-1445x

Draaien we verder naar rechts, dan kijken we over het rietland van de Jan Durkspolder in de richting van Oudega …

111212-1500x

Door even in te zoomen, is in die richting de oudste vogelkijkhut in de Jan Durkspolder te zien …

111212-1447x

We draaien nogmaals naar rechts en zien dan ca. 8 km in oostelijke richting aan de horizon Drachten liggen …

111212-1450x

Door in te zoomen krijgen we de kolos van veevoederfabriek Agrifirm -in de volksmond nog altijd bekend als De CAF- op het industrieterrein De Haven in beeld …

111212-1449x

Nog weer wat verder draaiend zien we in zuidelijke richting de Hooidamsbrug, de toegangspoort naar de Drachtster Haven …

111212-1452x

Zoomen we uit, dan zien we aan de overkant van de Hooidamssloot het ondergelopen land, dat maandagmiddag het eerste onderwerp van mijn fotoserie was…

111212-1451x

Zo, we hebben alle kanten op kunnen kijken vanaf de toren “Romsicht”. Tijd om af te dalen naar de oude fundamenten van de boerderij “Romsicht” en nog even aan de picknicktafel te zitten, en dan terug naar de auto …

111212-1519x

Mist

Vandaag neem ik jullie nog even mee terug naar de mistige maandag aan het begin van deze week …

101206-1313x

Terwijl ik aan het begin van de middag bij het strandje van Smalle Ee in alle rust wat winterse kleinoodjes aan het scoren was, werd de stilte plotseling verbroken …

101206-1309x

Nog even snel een plaatje schieten van ingevroren katjes, en dan terug naar de waterkant …

101206-1316x

Ik was precies op tijd om de boeg van een schip te zien opdoemen uit de mist, terwijl hij het ijs doorkliefde  …

101206-1328x

Met donderend geraas en indrukwekkende knallen trokken er tot de oever scheuren door het op en neer golvende ijs …

101206-1327x

Er was weliswaar een vaarverbod afgekondigd in de provincie Fryslân, maar dat gold niet voor de vaarweg naar de haven Drachten, die blijft altijd zo lang mogelijk in gebruik.