Skywatch Friday 221

Het was een grijze week hier in Noord-Nederland. Ik had gehoopt bij zonnig weer wat sprankelende herfstkleuren vast te kunnen leggen tegen een mooie blauwe lucht, maar daar kwam niets van terecht. Gelukkig kwam ik dinsdag langs een grote pol bloeiend koolzaad, waarmee de week toch nog wat kleur kreeg. Achter het koolzaad stond een zwanenfamilie …

We’ve had a grey week in the northern part of the Netherlands. I had hoped to photograph some autumn colours under a nice blue sky, but there was no chance to do so. Tuesday I was so lucky to see some blooming rapeseed, that gave the week some colour at least. Behind the rapeseed stood a family of swans …

Terwijl ik mijn camera scherp stelde op het koolzaad, zag ik vaag dat één van de zwanen zijn vleugels strekte …

While I was focussing on the flowers of the rapeseed, I vaguely saw one of the swans was spreading it’s wings …

Vrijwel op hetzelfde moment hoorde ik dat de hele club in een aanloop over het weiland rende …

Almost at the same time I heared the swans were running over the meadow …

Even later waren pa, ma en hun vier jongen los van de grond …

Just a moment later father, mother and their four youngsters were airborn ...

Ze vlogen naar links, ze vlogen naar rechts …

They flew to the left, they flew to the right …

Tot slot vlogen ze nog een keer met zingende vleugelslag bijna over me heen en daarna verdwenen ze uit beeld …

Eventually they flew nearly over me with their sound of singing wings, and then they disappeared from my view …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – … Enjoy your weekend!