Waarom verzuipt de rietsnijder?

Intussen kom ik al bijna 10 jaar met een zekere regelmaat samen met mijn fotomaatje Jetske in het rietland van haar zwager. De eerste jaren grensden die rietvelden aan een grote oppervlakte boerenland. U kent dat wel: weilanden en akkers, die hier en daar worden doorsneden door sloten en boomsingels. Daar kwam enkele jaren geleden drastisch verandering in …

130306-1200x

In 2012 en 2013 was het boerenland aan de Wetering West in opdracht van de gemeente Steenwijkerland, de provincie Overijssel, waterschap Reest & Wieden en Staatsbosbeheer het domein van een enorm leger aan graafmachines, bulldozers en vrachtwagens. Het boerenland werd wat je noemt ‘even grondig op de schop genomen’. In de onderstaande diashow uit maart 2013, is op de achtergrond in de verte het geboomte te zien is, dat de grens met het rietland markeert …

Deze diashow vereist JavaScript.

Morgen een paar actuele foto’s van het gebied, waarop het resultaat van al dit werk te zien is. Dan zal tevens duidelijk worden waarom de rietsnijder dreigt te verzuipen.

38 gedachten over “Waarom verzuipt de rietsnijder?

 1. Nog even over maaibeleid, veldonderzoek wijst uit dat de veldleeuwerik geen enkele kans maakt bji een maaibeurt om de 30 dagen, maar die kansen gaan enorm omhoog bij maaien om de 45 dagen., zie uitzending Vroege Vogels van jl. dinsdag.

  Like

 2. Onze agrarische gebieden (60% van ons landoppervlak) zijn een ecologische woestijn, en met de natuur in ons land gaat het nog altijd dramatisch slecht. Conditio sine qua non voor natuurherstel is een flinke vergroting van het oppervlak voor natuur. Dat zeg ik niet, dat zegt scheidend hoogleraar Natuurbeheer Frank Berendse in de Volkskrant van vrijdag 1 april jl.

  En ook wel aardig om je te realiseren: het aandeel van de landbouw in ons BNP bedraagt volgens de Wikipedia 1.2%. Dat is wel heel erg weinig als je het afzet tegen die 60% van ons landoppervlak waarop de agrarische sector beslag legt. Zeg maar rustig een totale wanverhouding!

  Dus omzetting van meer landbouwgrond in natuur? Ja graag! Armer zullen we er echt niet van worden.

  Ook zullen gebieden moeten worden aangewezen voor waterberging om extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Alweer: helemaal niet erg als er voor dat doel wat afgaat van het bestaande landbouwareaal!

  Ik zie mooie en vooral vogelrijke plas-drasgebieden ontstaan, waar het ook voor mensen aangenaam toeven is. Of heb ik het mis?

  Geliked door 2 people

  • Hierover zijn de meningen verdeeld 😉 Het is maar net welke definitie je aan ‘natuur’ geeft. In landbouwgebieden is volop ‘natuur’ aanwezig – denk bijv. aan weidevogels -, alleen ziet een buitenstaander dat niet als ‘natuur’. Ik ben maar wat blij met de soortenRIJKDOM in mijn directe woonomgeving: 100% agrarisch landschap 🙂

   Geliked door 1 persoon

   • Daarover zijn de meningen inderdaad verdeeld, denk ik. Dat komt ook omdat het ene landbouwgebied het andere niet is. Ik ken weidegebieden waar je in de wijde omtrek geen vogel meer ziet, of het moeten al meeuwen zijn die een graantje meepikken als de boer op het land aan het werk is.

    Like

   • Beste Hendrika,

    Iemand die uitgerekend de weidevogels als voorbeeld noemt voor het volop aanwezig zijn van natuur in het agrarisch gebied kan ik -met alle respect – toch niet helemaal serieus nemen. Met weidevogels als kievit, grutto en tureluur gaat het, zoals uit cijfers van CBS en SOVON telkens weer blijkt, nu juist dramatisch slecht. En die voortdurende achteruitgang van onze weidevogels (en boerenlandvogels) heeft alles te maken met de intensieve manier waarop onze landbouw wordt bedreven. Daar is iedereen die zich een beetje in de problematiek heeft verdiept het toch echt wel over eens.

    Voor de duidelijkheid: dat alles is zeker niet alleen de schuld van de boeren. Het is de verantwoordelijkheid van heel de samenleving hier iets aan te doen. Zeker nu we de grutto tot onze nationale vogel hebben uitverkoren!

    Geliked door 1 persoon

    • Ow, je hoeft me ook niet serieus te nemen… . Bovenstaande is een constatering die ik – als boerin 😀 – doe in mijn directe omgeving – dag in dag uit, jaar in jaar uit. Ik kan niet anders vaststellen dat de soortenrijkdom alleen al aan (weide)vogels hier groot is – zie https://boerin.wordpress.com/category/vogels/ . Van de weidevogelnesttellers weet ik dat vorig jaar hier van de gevonden nesten 90% (!!!) was gepredeerd – door vos, kraaiachtigen??? Maar even zo goed ieder jaar hier weer grutto’s, kieviten, scholeksters, wulpen, gele kwikstaarten, kwartels, patrijzen, watersnippen, ijsvogels, veldleeuweriken etc.etc.. Hoe het in andere gebieden gaat, daar kan ik geen oordeel over geven, dit is wat ik hier waarneem. De nesttellers heb ik dit jaar overigens nog niet gezien en gesproken, misschien is ze de moed in de laarzen gezonken??

     Geliked door 1 persoon

     • Tja Hendrika,

      Als 90 % van de nesten van weidevogels wordt gepredeerd, kunnen ze zich als soort onmogelijk in stand houden en zal de soortenrijkdom onvermijdelijk afnemen, lijkt me.

      De waarheid is wel dat veel weidevogelkuikens niet worden gepredeerd, maar versnipperd tussen de bladen van de maaimachines van de boeren die eerder en vaker maaien dan vroeger. Predatoren krijgen resterende kuikens die de dans ontspringen vervolgens op een presenteerblaadje aangeboden doordat beschutting in het lange gras ontbreekt.

      Goed, we kunnen er lang en breed over twisten, voor wie echt in de feiten geïnteresseerd is, volsta ik met een link:

      https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/32/weidevogels-in-duikvlucht

      Geliked door 2 people

      • helemaal eens met Ed Mather, we kunnen nou wel de grutto uitroepen tot nationale vogel, maar zolang onze weidegebieden verworden tot gladgeschoren groene biljartlakens hebben de jongen nergens bescherming en zijn van veraf al zichtbaar voor hongerige predatoren.

       Geliked door 2 people

     • Ik schreef: 90% van de GEVONDEN nesten. Het gebied is te groot voor de vrijwilligers om alle percelen grondig op nesten te controleren. Ze volgen overigens alleen nesten op akkerland en NIET op grasland, want volgens de vrijwilligers ‘nestelen weidevogels hier niet op grasland’. Waarvan akte. Plas-drasgebieden in de directe omgeving zorgen er voor dat het hier zo’n weidevogelparadijs is?? Helaas pindakaas, in de landbouw leven we niet in de tijd van ‘vroeger’.

      Geliked door 1 persoon

     • Voor mijn gevoel dwalen we nogal af hier. Het ging hier tenslotte om de problemen van de rietsnijders, niet om die van de weidevogels. Daarom heb ik zojuist maar een logje gepubliceerd over de grutto, koning van de weide en sinds kort onze nationale vogel. 🙂

      Geliked door 2 people

     • “Plas-drasgebieden in de directe omgeving zorgen er voor dat het hier zo’n weidevogelparadijs is?? Helaas pindakaas, in de landbouw leven we niet in de tijd van ‘vroeger’.”

      Plas-drasgebieden zijn niet van vroeger, Hendrika. Ze scheppen, behalve dat tal van vogels er zich thuis voelen, ook de mogelijkheid van extra waterberging, en dat is nu juist met het oog op de toekomst, waarin we door de klimaatverandering met steeds vaker optredende heftige neerslag rekening zullen moeten houden, van groot belang.
      Voorbeelden van dergelijke plas-drasgebieden in mijn naaste omgeving zijn bijvoorbeeld de Groene Jonker en Ruygeborg.

      https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/groene-jonker
      https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nieuwkoopse-plassen/route/wandelroute-jos-gemmekepad-door-ruygeborg-nieuwkoopse-plassen

      [Sorry, Jan maar dit wilde ik toch nog even gezegd hebben en zo ver bezijden het oorspronkelijke onderwerp vind ik het niet. Je bericht ging over de problemen van de rietsnijders, die een gevolg waren van het omzetten van landbouwgronden in nieuwe natuur. Het een hangt hier met het ander samen en je hebt het dan dus ook al gauw over de (al dan niet) wenselijkheid van dat laatste.]

      Vriendelijke groet,
      Ed

      Geliked door 1 persoon

      • Met ‘vroeger’ bedoel ik landbouw van 50 jaar – of langer – geleden, met de zeis maaien en pas in juni. Tijd=geld in de moderne landbouw. Ik heb vanmiddag onze nesttellers gesproken: van hun mochten alle kieviten de nesten op ons land maken 😉

       Geliked door 2 people

     • Nou, vooruit maar dan. Het heeft inderdaad wel raakvlakken, maar ik heb zo’n idee dat jij en Hendrika er voorlopig niet uit zullen komen. En dat hoeft ook niet, zo lang er wederzijds maar begrip blijft voor de argumenten van de ander. 🙂

      Geliked door 2 people

 3. Ik zie op dat bouwbord staan: “Samenwerken aan water en natuur”. Als hier boeren onteigend zijn, zal dat dus tbv natuur en water zijn geweest. De boeren hielden de grondwaterstand laag (ze hadden ook de macht in het waterschap) het natuurbelang gooit die grondwaterstand dus weer omhoog. Ik denk dan dat de boeren uitgekocht en desnoods onteigend zijn, en wat betreft de rietsnijders zal er toch een planschaderegeling gelden, of niet?

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.