Natuurcompensatie N381 (6)

Zo snel als de lucht gisteren aan het begin van de middag open brak, zo snel trok hij amper een half uurtje later weer dicht. Toen stond ik echter al in het Weinterper Skar. Donderdag had ik in het voorbij gaan gezien, dat de schrikhekken weer van de Nije Heawei waren gehaald, en dat de weg weer vrij was. Tijd om eens even te bekijken wat er de afgelopen week was gebeurd dus …

150306-1420x

Om te beginnen is een deel van het struikgewas aan de noordkant van de Nije Heawei verwijderd, waardoor de oostkant van het gebied een meer open karakter krijgt (foto boven). De plek waar tot vorig jaar nog een boerderij stond, is ook veranderd in een kleine open vlakte. Aan de westkant van het vroegere erf staan sinds enige tijd een paar hokjes …

150306-1424x

Op bordjes met het logo van Staatsbosbeheer, die aan hekjes rond die hokjes hangen, staat: “Alternatieve verblijfplaats voor Kerkuil, Huismus, Gewone dwerg- en grootoorvleermuis. Gebouwd in het kader van de uitbreiding Natura 2000 gebied Wijnjeterper Schar …”

150306-1438x

Aan de westkant van het gebied is een ten zuiden van de Nije Heawei een bosje gekapt, dat voornamelijk bestond uit berken, zodat het gebied ook hier weer een opener karakter krijgt, waardoor er meer zicht komt op de natte heide aan de zuidkant van het terrein …

150306-1445x