Grote zilverreiger steelt de show

Sta je op een mooie woensdagmiddag in juni in alle rust foto’s te maken van twee foeragerende lepelaars, komt er ineens heel parmantig een grote zilverreiger het beeld in stappen …

170614-1315x

In tegenstelling tot de naarstig naar voedsel op zoek zijnde lepelaars, leek de zilverreiger geen honger te hebben. Op statige wijze vervolgde hij zijn weg, niets leek hem te kunnen storen …

170614-1318x

Even stonden we nog oog in oog met elkaar …

170614-1326x

Daarna beende hij resoluut weg …

170614-1331x

Lepelaars in De Weerribben

Na de lunch stelde Jetske op die mooie woensdag in juni voor om even een ritje door De Weerribben te maken …

170614-1324x

In de buurt van Wetering-West zag ik vlak naast de weg een lepelaar door het water waden. Jetske wist meteen wat haar toe doen stond …

170614-1321x

Enkele seconden later stond de auto rechts van de weg in de berm. Zelf zochten we een plekje in de berm aan de linkerkant van de weg aan de rand van het water …

170614-1302x

Twee lepelaars gaven ons ruim de tijd om foto’s te maken terwijl ze aan het foerageren waren …

170614-1308x

Lepelaars in het moerasland

Op de Wolwarren tussen Oudega en de Hooidammen zette ik de auto vrijdag rond het middaguur even in de berm om te genieten van het licht over het moerasland aan de linkerkant van de weg …

150327-1201x

Toen ik na enige tijd verderop in het land een beweging gewaar werd, besloot ik eens goed in te zoomen …

150327-1203x

Jawel, daar liepen onmiskenbaar twee lepelaars (leppelbekken in het Fries) naast elkaar door het moerasland …

150327-1210x

Het was lang geleden dat ik hier in de buurt voor het laatst een lepelaar binnen het bereik van mijn camera had, realiseerde ik me …

150327-1212x

Intussen heb ik even opgezocht, dat de laatste keer 3 maart 2012 was. Omdat ik die dag met Tijmen op pad was, was het zijn eerste lepelaar

150327-1220x